Toimivat sote-palvelut - kaikkien perusoikeus

 

Tuleva sote-uudistus on siirtämässä sosiaali- ja terveyspalvelut maakunnan ns. hyvinvointialueen hallintaan. Tämä tarkoittaa, että kunnilla ei ole enää sen jälkeen mahdollisuutta vaikuttaa oman kuntansa asukkaiden sote-palveluihin vaan tätä varten tullaan valitsemaan erillinen päätöksentekoelin maakuntaan. Samalla rahoitusmalli muuttuu siirtyen valtion vastuulle. Verotuloista siirtyisi 13,26 % valtiolle, joka tarkoittaa Lappeenrannan kohdalla veroprosentiksi jäävän 7,74 %. Toki kaupungilta poistuvat sotepalveluihin liittyvät kasvupaineet, mutta samalla talouden tasapainottamiskeinot ovat rajallisemmat. Tämä tarkoittaa käytännössä, että liikkumavara kohdentuu pääasiassa kasvatus- ja opetustoimeen, joka on uudistuksen jälkeen suurin toimiala.

 

Eksote on määrätietoisesti kehittänyt kymmenen vuoden ajan palveluitaan huomioiden kuntien erityistarpeet. Minulle on tärkeää lappeenrantalaisena, että hyvin edennyt palveluiden kehittäminen voi jatkua ja kustannustehokkaasti tuotetut laadukkaat sote-palvelut ovat meidän kaikkien saatavilla. Tämä edellyttää, että meillä säilyy laajan päivystyksen sairaala laadukkaan erikoissairaanhoidon toteuttajana ja kyky kehittää perusterveydenhuoltoa ja sosiaalipalveluita vaikuttavuus kärkenä. Palvelutarpeen kasvu erityisesti ikääntyneiden palveluissa tulee lisäämään kustannusten kasvua ja tuo paineita mm. erikoissairaanhoitoon. Tämän vuoksi meidän tulee tarkastella palveluita kokonaisvaltaisesti ja etsiä parhaita mahdollisia toimintatapoja asian selättämiseksi. Hoitoon pääsy oikea-aikaisesti ja laadukkaat palvelut, siitä on meidän sote tehty.


Haasteet sosiaalipalveluiden puolella kohdentuvat ikäihmisten palveluiden turvaamiseen.


Ikääntyneiden määrä kasvaa ja yhä useampi sairastaa dementiaa lisäten hoidon tarvetta. Samanaikaisesti henkilöstöstä iso osa eläköityy. Koko Suomessa on arvioitu kymmenen vuoden aikana esim. lähihoitajia eläköityvän 18 000. Tämä on iso haaste, kun lisäksi tiedetään, että hoitoalan kiinnostavuus erityisesti ikääntyneiden palveluissa on vähentynyt. Syynä tähän on omalta osaltaan kuormittava ja kiireinen työtahti. Lue lisää aiheesta täältä. 

 

Mielenterveyshäiriöt ovat nousseet viime vuosien aikana merkittäväksi kansansairaudeksi.


Aikuisista joka viides kärsii mielenterveyshäiriöistä ja yhä useampi lapsi ja nuori tarvitsisi apua. Avun saaminen ja pääsy esim. psykoterapiaan ei toteudu oikea-aikaisesti ja tasapuolisesti. Lue lisää aiheesta täältä.

 

#välittäenjavaikuttaen