Mielenterveyshäiriöt ovat nousseet viime vuosien aikana merkittäväksi kansansairaudeksi
 

Mielenterveyshäiriöt ovat iso kansanterveydenhaaste, johon ei ole tartuttu tarpeeksi. Mielenterveyden häiriöiden kustannusten on arvioitu olevan Suomessa n. 11 miljardia euroa.

 

THL:n selvityksen mukaan joka viides aikuinen kärsii mielenterveyshäiriöistä. Kouluikäisillä nuorilla vuosittainen ilmaantuvuus masennukseen on arvioitu olevan 2 % ja ahdistuneisuuteen 3-5 % ikäluokasta. Koronan aiheuttamat poikkeusolot ovat vielä lisänneet riskiä mielenterveysongelmien puhkeamiselle ja pahenemiselle myös nuorten keskuudessa.

 

Mielenterveysongelmista kärsivistä moni joutuu odottamaan apua useita kuukausia ja vain noin puolet saavat tarvitsemaansa hoitoa. Tämä on kansantaloudellisesti iso menetys, mutta ennen kaikkea inhimillisesti äärettömän iso kärsimys sairastuneelle ja hänen läheisilleen. Tällä hetkellä perusterveydenhuolto ei kykene riittävästi tarjoamaan apua. Monelle terapiaan pääsy auttaisi selviytymään ja estämään pitkittynyttä sairastavuutta. Kelan myöntämää kuntoutuspsykoterapiaa ei kaikki saa ja kaikille se ei edes sovellu. Tarvitaan vaihtoehtoja, joista valmisteilla oleva terapiatakuu olisi tärkeää saada käyttöön. Parantamalla mielenterveyspalveluihin pääsyä, vähennettäisiin ihmisten inhimillistä kärsimystä ja työkyvyttömyyden syntyä.

 

Mielenterveys ei ole vain terveydenhuollon asia vaan koko kunnan asia, meidän kaikkien asia. Päätöksillämme voimme vaikuttaa siihen, miten asiaa omassa kunnassamme arvotamme. Minulle tärkeää on, että voimme myös kuntana panostaa ennaltaehkäisevään työhön, jossa mm. sosiaali- ja terveysjärjestöt ovat tärkeitä kumppaneita. Terapiatakuun käyttöön ottamisessa voimme Eksotessa olla aloitteellisia ja näin mahdollistaa matalan kynnyksen palveluiden saatavuus. Oman toiminnan lisänä meillä on lukuisa joukko ammattitaitoisia yksityisiä psykoterapeutteja, jonka palveluita voitaisiin hankkia ostopalveluin tai palvelusetelein.

 

#välittäenjavaikuttaen