kirjoituksia

Lukijalta: Vammaiset henkilöt ovat maailman suurin ja syrjityin ihmisryhmä


Julkaistu Etelä-Saimaassa 19.4.2021

 

Vammaiset ovat maailman suurin ja syrjityin ihmisryhmä


Miten koen itseni? Miksi tämmöistä mietin? Kirjoitti Juha Hentula puhuttelevasti mielipidekirjoituksessaan otsikolla ”Vamma ei estä yrittämästä, asenne voi estää” Etelä-Saimaassa 14.4.2021. Kirjoituksessa käsiteltiin erittäin merkityksellistä aihetta eli vammaisen henkilön mahdollisuutta itsenäiseen, täysipainoiseen elämään kaikilla elämänalueilla.


YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskeva yleissopimus hyväksyttiin 2006 ja se astui kansainvälisesti voimaan 2008, mutta Suomessa ratifiointi tapahtui vasta vuonna 2016. Sopimuksen tarkoituksena on taata vammaisille henkilöille täysimääräisesti ja yhdenvertaisesti kaikki ihmisoikeudet ja perusvapaudet sekä edistää vammaisten henkilöiden ihmisarvon kunnioittamista. Vammaiset ovat maailman suurin ja syrjityin ihmisryhmä. Tämän epäkohdan poistamiseksi on edelleen tehtävä paljon töitä kaikilla sektoreilla, myös meillä Lappeenrannassa.


Suomessa uudistetaan juuri vammaispalvelulakia ja VANE eli vammaisten henkilöiden oikeuksien neuvottelukunta seuraa tiiviisti uudistuvan vammaispalvelulain valmistelua. Vammaisjärjestöjen kuulemistilaisuuksissa on erityisesti korostettu toimenpiteitä esteettömyyden ja osallisuuden edistämiseksi. Laki luo raamit, mutta miten toimenpiteet näkyvät käytännön tasolla vammaisten henkilöiden arjessa ja elinympäristössä, on pitkälti kiinni meidän jokaisen omista asenteista sekä kuntien tahtotilasta ja valmiudesta rakentaa toimintaympäristöä vammaisten henkilöiden ääntä kuunnellen.


Meillä Etelä-Karjalassa on juuri valmistunut vammaisneuvoston pyynnöstä vammaisjärjestöjen, Eksoten, kuntien, Socomin, TE-keskuksen sekä Kelan yhteistyönä tehty ensimmäinen vammaispoliittinen ohjelma. Sen keskeisinä tavoitteina ovat osallisuus ja vaikuttavuus palveluihin ja päätöksentekoon, esteettömyys ja saavutettavuus, työllisyys ja koulutus sekä itsenäinen elämä. Kunkin toimijan edellytetään sitoutuvan omalle vastuulleen sovittujen toimenpiteiden toteuttamisesta. Tämä on ehdottomasti askel oikeaan suuntaan. Ohjelman jalkauttaminen käytännönteoiksi on nyt meidän kaikkien vastuulla!


Helena Puolakka
terveydenhoitaja, henkilökohtaisen avun koordinaattori