kirjoituksia

Lukijalta: Soteuudistus uhka hyvinvointialan yrityksille ja palveluiden saatavuudelle


Julkaistu Etelä-Saimaassa 15.2.2021

 

Kotihoitoyritys Sairaanhoito Saimaasta tehty juttu sunnuntain 7.2. Etelä-Saimaassa ilahdutti. Yrittäjät kertoivat tekevänsä tiivistä yhteistyötä Eksoten kanssa ja työtä piisaa.

 

Kaksikymmentä vuotta hoiva-alan yrittäjänä ja kaksi viimeistä vuotta soteyrityshankkeiden parissa työskennelleenä tiedän, että matka tähän on ollut pitkä. Se on vaatinut yrittäjiltä sinnikkyyttä, mutta myös Eksotelta uudenlaista ajattelua.

 

Eksoten palvelusetelirekisterissä olevien sote- ja hoivayritysten määrä lähentelee nyt jo 200:aa. Hoiva- ja kuntoutuspalveluita tuottavat yritykset ovat tärkeä yhteistyötaho Eksotelle ja tämän lisäksi elinkeinopoliittisesti arvoa tuova toimijataho maakunnassa. Tähän on nyt herätty, ja Eksote sekä Lappeenrannan kaupunki ovatkin panostaneet soteyritysyhteistyön kehittämiseen monin eri tavoin. Samoin alueemme oppilaitokset ovat olleet aktiivisesti mukana yhteistyössä soteyritysten toimintaedellytysten parantamiseksi.

 

Eksote on omassa organisaatioissaan koonnut yrittäjyyttä edistämään oman asiantuntijatyöryhmän sekä vahvistanut vuoropuhelua ja yhdessä kehittämistä muun muassa ottamalla mukaan yrityksiä tulevaisuuden sotekeskussuunnitteluun. Yksi jo toimiva yhteistyömalli on palvelusetelit. Eksotessa palveluseteleitä onkin käytössä useissa erityisesti ikääntyneille suunnatuissa palveluissa ja useita mahdollisuuksia seteleiden käyttöönoton laajentamiseen on olemassa. Tätä työtä nyt tehdään ja toivottavasti työ kantaa jatkossa hedelmää.

 

Mutkana matkassa ja huolena tällä hetkellä on eduskunnassa käsittelyssä oleva soteuudistus. Lain henki on selkeästi rajata ja ohjata perustettavien hyvinvointialueiden itsemääräämisoikeutta palveluiden järjestämisessä. Pahimmillaan se tarkoittaa meillä, että nyt hyvin käynnistynyt yhteistyö ja palveluseteleiden kehittämistyö valuu hukkaan. Tulevassa soteuudistuksessa tulisi ehdottomasti huomioida alueen pienet sote- ja hoiva-alan yritykset vahvistamalla erilaisia yhteistyömuotoja ja ennemminkin tehdä palveluseteleiden antamisesta velvoittava toisin kuin nyt on odotettavissa.

 

Rajoittamalla tiukoin säännöksin yritykset pois palveluiden tuottamisesta, heikennetään hyvinvointipalveluiden saatavuutta, työllisyyttä ja elinvoimaa. Sellaisia hyvinvointialueitako me haluamme?

 

Helena Puolakka (kok.)

Etelä-Karjalan yrittäjien sote-ryhmän jäsen