kirjoituksia

Lukijalta: Keskittämisasetus on uhka keskussairaalalle


Julkaistu Etelä-Saimaassa 9.1.2018

 

Eksoten toiminnan uhkaksi on viime aikoina maalailtu valinnanvapauslakia. Todellinen riski toiminnan säilymiselle on kuitenkin vuoden vaihteessa voimaan tullut erikoissairaanhoidon keskittämisasetus. Asetus tarkoittaa erikoissairaanhoidon eräiden toimintojen, kuten leikkausten, synnytysten ja sydänhoitojen keskittämistä suurempiin yksiköihin, käytännössä yliopistosairaaloihin. Keskitettävistä leikkauksista on säädetty vuosittainen vähimmäismäärä, minkä tulisi täyttyä, jotta leikkauksia saadaan sairaalassa tehdä. Sama keskittämisvaatimus koskee myös synnytyksiä, joissa rajaksi on asetettu tuhat synnytystä vuodessa. Meille on äsken kerrottu synnytysten määrän Eksotessa laskeneen alle tuhannen vuotta kohden. Suuri osa vaativammasta leikkaustoiminnasta ei Eksotessa myöskään täytä asetuksen määrävaatimuksia tällä hetkellä. Perussyy on Eksoten alueen pieni koko ja siitä johtuva potilasmäärien vähäisyys. Mitä tapahtuu, jos keskittämisasetuksen vaatimukset toteutetaan kaikin osin? Jos keskittäminen toteutuu ja vaativampi leikkaustoiminta ja synnytykset siirtyvät pois Eksotesta, tarkoittaa se myös osaajalääkäreiden siirtymistä potilaiden mukana ja uusien osaajien rekrytoinnin huomattavaa vaikeutumista. Seurauksena on Eksoten saaman vaativan päivystyksen sairaalan aseman vaarantuminen, jolloin keskittämisasetus vetää maakunnassamme juhlitulta päivystysasetukselta jalat alta. Asiakassetelillä tehtäväksi suunnitellut toimenpiteet ovat jononpurkuun tehtäviä peruskirurgisia toimenpiteitä, eivätkä ne uhkaa erityisosaajien ja päivystävien kirurgien työtä toisin kuin keskittämisasetuksen seuraukset. Eksoten poliittisella ja sairaalan johdolla on nyt tärkeämpää estää tämä erikoissairaanhoidon ja päivystyksen alasajo kuin kritisoida asiakassetelin tuomaa hallittua valinnanvapautta. On selvää, että lääketieteelliset syyt puoltavat keskittämistä suurempiin osaamisyksiköihin. Eksotessa on erikoisosaamista, jolle voitaisiin keskittää potilaita maakunnan ulkopuolelta ja saada toiminta säilymään omassa sairaalassa. 

 

Helena Puolakka, kaupunginhallituksen jäsen (kok.), Lappeenranta