kirjoituksia

Lukijalta: Eksoten johdolla on näytön paikka keskittämisasetuksen toimeenpanossa


Julkaistu Etelä-Saimaassa 3.12.2018

 

Marja-Liisa Vesterinen nosti tärkeän asian esille mielipidekirjoituksessaan (E-S, 1.12) todetessaan, ettei sairaaloiden työnjakoasetus toimi. Samaa asiaa käsiteltiin jo tammikuussa 2018 E-S:ssa mielipidekirjoitukseni pohjalta, jolloin Eksoten hallituksen puheenjohtaja piti suurempana riskinä Eksoten olemassa ololle sote-uudistuksen lisäämää valinnanvapautta.

 

Sairaalan erikoislääkärit olivat useaan kertaan ilmaisseet huolensa keskittämisasetuksen uhkista laajan päivystyssairaalan olemassaololle. Tällöin peräänkuulutin Eksoten johdolta aktiivista keskustelua ja sopimista tulevasta toiminnasta oman yliopistosairaalan edustajien kanssa järkevän erikoissairaanhoidon työnjaon luomiseksi. Vastauksena toimitusjohtaja Pentti Itkonen totesi, ettei keskittäminen vähennä hoitoja ainakaan tänä vuonna. Toisin on käynyt. Keskittämisasetuksesta johtuen hoitoja on siirretty yliopistosairaalaan noin kahden miljoonan euron edestä eikä myöskään uusia yhteistyökuvioita ole maakuntien välillä saatu sovittua.

 

Olisiko Eksoten sekä virkamies- että poliittisen johdon syytä tarkastella myös omaa toimintaansa? Onko kaikki mahdollinen tehty asian hoitamiseksi vai onko liian hövelisti suostuttu Helsingin yliopistollisen sairaalan määräysvaltaan ja myös sen myötä tulleisiin lisäkustannuksiin? Esimerkiksi Kuopion yliopistosairaalan erityisvastuualueen keskussairaalat saivat allekirjoittaa johtajaylilääkäreiden syyskuun lopussa neuvotteleman sopimuksen työnjaosta muun muassa kirurgiassa ja syöpähoidoissa. Tähän oli päädytty sosiaali- ja terveysministeriön ja sairaaloiden johdon välisissä neuvotteluissa.

 

Kuinka on meillä? Ministeri Annika Saarikko (kesk.) on myöntänyt, että keskittämisasetuksen toimeenpanoon liittyy ongelmia, jotka kohdistuvat erityisesti muiden kuin yliopistosairaaloiden päivystykseen ja osaajien saamiseen. Tämän takia on käynnistetty kaikkien yliopistosairaaloiden erityisvastuualueita koskevan selvityksen valmistelu. Olisiko Eksoten johdolla nyt näytön paikka ottaa napakampi kanta keskittämisasetukseen ja huolehtia erikoissairaanhoidon tason säilymisestä maakunnassamme.

 

Helena Puolakka, kaupunginhallituksen jäsen (kok.), Lappeenranta