Hyvinvointia ja huolenpitoa

 

Kunnan tärkein tehtävä on kuntalaisten hyvinvoinnin edistäminen ja hyvinvoivat kuntalaiset ovat elinvoimaisen kunnan edellytys.  Hyvinvointi koostuu monista eri asioista, joihin päätöksenteolla voidaan vaikuttaa. Minulle tärkeitä asioita ovat luonto, puhdas ja turvallinen elinympäristö sekä toimivat sote-palvelut ihmisen elämänkaaren jokaisessa vaiheessa. Pidän myös tärkeänä, että meillä panostetaan kulttuuri- ja liikuntapalveluihin sekä eloisaan kaupunkikuvaan kaupungin historiaa unohtamatta.

 

Toimivassa kunnassa kumppaneina toimivat vapaaehtoiset, yhdistykset, järjestöt, seurakunnat ja yritykset. Kunnilla on keskeinen rooli toimintaympäristön rakentajana ja yhteistyön toteuttajana. Lukuisat yhteistyökumppanit ovat valtaisa voimavara ja heidän toimintaedellytyksiä tulee tukea niin toiminnallisesti kuin taloudellisesti. Siitä tuleva hyöty kohdistuu suoraan ihmisten hyväksi! 


Etelä-Karjalan järjestötoimijoiden kumppanuuspöydän hallituksen nimeämänä jäsenenä pidän erityisen tärkeänä, että saamme luotua toimivan rakenteen yhteistyölle. Tämä on erityisen tärkeää siksi, että sotepalveluiden järjestämisvastuun siirtyessä hyvinvointialueelle, kuntien tulee vastata yhdessä Eksoten, maakunnan ja järjestöjen sekä yritysten kanssa hyvinvoinnin edistämisestä.

 

#välittäenjavaikuttaen