Eväitä elämään ja elinvoimaa

 

Minulle on tärkeää, että kaikista pidetään huolta. Elinvoima muodostuu siitä, että me teemme kaikkemme sen eteen, että Lappeenranta voi ylpeänä todeta jatkossakin olevansa Unicefin lapsiystävällinen kunta. Matalalla kynnyksellä saatava varhainen tuki, perheiden mahdollisuus valita lapselle sopivin hoitopaikka ja isompien ongelmien tullessa mahdollisuus moniammatillisen apuun on oltava jokaisen saatavilla.  Nuorten syrjäytyminen ja eriarvoisuus ovat tämän päivän isoja ongelmia. Panostamalla nuorisotyöhön ja kohdentamalla voimavaroja kouluissa tehtävään arvokkaaseen kasvatustyöhön luomme tasavertaiset mahdollisuudet lapsille ja nuorille pärjätä elämässään. 

 

Meillä Lappeenrannassa kuten muuallakin Suomessa erityisen tuen tarvitsevia lapsia ja nuoria on yhä enemmän. Tällä valtuustokaudella käynnistettyjä panostuksia moniammatilliseen tukeen niin varhaiskasvatuksessa kuin perusopetuksessa tulee jatkaa. Korona tulee lisäämään vielä ongelmia, jotka erityisesti kohdistuvat lapsiin ja nuoriin, joilla on ongelmia. Erityisesti tarvitaan tiivistä yhteistyötä Eksoten sosiaali- ja terveyspalveluiden kanssa. Psyykkari-toimintaa ja Varma-tiimin toimintamallia tulee kehittää edelleen. Samoin mahdollistamalla Ohjaamo-toiminnan jatko ja harrastustakuun toteutuminen ovat olennaisia asioita tulevallakin valtuustokaudella.

 

#välittäenjavaikuttaen