Elä nyt, ikähän on pelkkiä numeroita

 

Lappeenrannassa on yli 60 vuotiaita reilu 17 000. Siitä huolimatta seniori-ikäisten ääni ei meinaa aina kuulua. Ikäni työtä tehneenä ikäihmisten parissa ja nyt itsekin jo seniori-iän saavuttaneena, haluan Lappeenrannan lunastavan toimillaan oikeuden olla “ikäystävällinen kaupunki”. 

 

Me seniorit emme ole “tuottavuusongelma” emmekä homogeeninen joukko sote-palveluiden suurkuluttajia, vaan joukko erilaisia yksilöitä omanlaisin toivein ja tarpein aivan kuin kaikki muutkin ikäryhmät. Me olemme aktiivisia toimijoita ja sellaisina haluamme pysyä mahdollisimman pitkään.

 

Ikä tuo omat muutokset toimintakykyyn ja siksi on tärkeää, että kunnassa huomioidaan myös ikääntyvien tarpeet liikuntapaikkarakentamisessa ja muussa harrastustoiminnassa. Yhteisöllisen toiminnan edistämisessä yhdistysten ja järjestöjen toiminnan tukeminen turvaa monipuoliset osallistumis-mahdollisuudet. Esteetön elinympäristö ja mahdollisuus kodin muutostöihin antaa lisäaikaa kotona asumiseen.  Palveluiden painottuessa yhä enemmän digitaalisiin palveluihin tarvitaan myös neuvontaa ja opastusta.  

 

Iän myötä sote-palvelut tulevat entistä tärkeämmiksi. Palvelun tarve on aina yksilöllinen. Meillä tulee olla tarjolla vaihtoehtoisia palveluita. Löydät lisää ajatuksiani ikääntyneiden sotepalveluihin liittyen täältä.

 

Olen käsitellyt teemaa myös tekemässäni valtuustoaloitteessa. Aloitteen löydät tästä, ja vastauksen aloitteeseen tästä

 

#välittäenjavaikuttaen