Ei ne suuret puheet, vaan ne pienet teot

 

Kaupungin tulee olla palveluiden tuottajan roolin sijaan ennen kaikkea toimintaympäristön luoja yrityksille ja edistää erityisesti pienten yritysten kasvu edellytyksiä. Kuluneen valtuustokauden aikana tiivistynyttä yritysyhteistyötä tulee systemaattisesti jatkaa, mm. edistämällä hankintoihin liittyvää vuoropuhelua ja toimialoittain kohdentuvaa neuvontaa. Kumppanuushankkeiden konkreettinen tukeminen niin sote- kuin matkailualalla mahdollistaa uusien palveluiden syntymisen. 

 

Minulle on tärkeää, että yrittäjyyttä edistävillä toimenpiteillä tähdätään myös työllisyyden parantamiseen erityisesti huomioiden nuorten, osatyökykyisten ja vammaisten henkilöiden työllistyminen. Tarvitaan työpaikkojen monimuotoisuutta, erilaisuuden hyväksymistä ja yhteistyötä eri toimijoiden välillä. Kuntouttavan työtoiminnan yksi kompastuskivi on löytää motivoivia ja työhön opastavia työpaikkoja. Avainasemassa tässä ovat yritykset ja työllistymistä edistävät kolmannen sektorin toimijat, joiden toimintaedellytysten tukeminen on tärkeää. Kaupungin, Eksoten työllisyyspalveluiden ja TE-keskuksen sujuva yhteistyö on onnistumisen edellytys.

 

#välittäenjavaikuttaen