Haluan olla rakentamassa uutta, kestävää hyvinvointia.  

 

Nyt voimme yhdessä vaikuttaa siihen, millainen hyvinvointialue meille tulee. Ei tyydytä olemassa olevaan.

  • Kevennetään monikerroksista johtamisorganisaatiota.
  • Kohdennetaan eurot vaikuttavuus kärkenä - huolehditaan vastuullisesta taloudenpidosta.
  • Panostetaan ennaltaehkäisevään toimintaan ja varhaiseen vaikuttamiseen yhdessä järjestöjen ja kuntien kanssa. Etelä-Karjalan järjestötoimijoiden kumppanuuspöydän jäsenenä pidän erityisen tärkeänä, että saamme luotua toimivan rakenteen yhteistyölle. 

 

 

 

Yhteistyö ja rohkeus uudistaa mahdollistavat hyvän hoidon kaikille. 

 

Perusterveydenhuollon palveluiden sekä sosiaalipalveluiden oikea-aikainen saatavuus ja saavutettavuus on oltava prioroteetti numero yksi. Palveluohjaus, liikkuvat palvelut, perhelääkärimalli ja  mielenterveys-, ym.terapiapalvelut tulee olla osana lähipalveluita. 

 

Yksityiset alueelliset palveluntuottajat otetaan kiinteäksi osaksi palvelujärjestelmää.  Näin varmistamme nopean hoitoon pääsyn – tehokkaasti ja vaikuttavasti. Vaihtoehtoisina rahoitusmalleina kehitetään ostopalvelua, palveluseteleitä ja henkilökohtaista budjetointia. Hankinnoissa huomioidaan laatu ja tuottavuus. Huolehditaan, että palvelustrategiassa on selkeät tavoitteet monituottajamallin kehittämiselle, ja että hyvinvointialueelle kehitetään yhteinen kustannuslaskentamalli, jonka myötä kustannukset ovat vertailtavissa. 

 

 

 

Ikäystävällinen Etelä-Karjala sanoista teoiksi. 

 

Senioreiden ääni on saatava kuuluviin palveluita kehitettäessä. Palveluiden painottuessa entistä enemmän digitaaliseen muotoon, tulee myös riittävä opastus ja neuvonta varmistaa. Palvelun on oltava selkokielistä, ja sitä on saatava myös lähipalveluina.

 

Kotoa on päästävä sujuvasti hoivan ja hoidon piiriin. Hoitopaikan jonotus huonokuntoisena ja pompottelu paikasta toiseen on epäinhimillistä. Palveluihin pääsyn pitää olla oikea-aikaista ja perustua aina henkilön yksilölliseen tilanteeseen. Kotihoito on erinomainen vaihtoehto niin kauan, kun ikääntynyt itse sen sellaisena kokee. Tarvitsemme lisää palveluasumispaikkoja sekä sitovampaa palvelusuunnitelmaa kotihoitoon. Vääjäämättä tämä tuo paineita kustannusten kasvuun ja siksi palvelujen tuottamistapoja tulee tarkastella taloudellisesti kestävin perustein sekä panostaa ennaltaehkäisevään toimintaan yhä enemmän. 

 

 

 

Maakuntamme ansaitsee parhaan hyvinvointialueen.

 

Etelä-Karjalan veto- ja pitovoima tarvitsee nykyaikaisen sairaalan. Lääketieteen ja teknologian kehittyminen sekä nykyiset hoitostandardit edellyttävät uudenlaisia tilaratkaisuja. Teen kaikkeni laajan päivystyssairaalan olemassaolon turvaamiseksi. 

 

Hyvinvointialueen tulee olla vetovoimainen työnantaja, joten nostetaan työolosuhteet ja työhyvinvointi  uudelle tasolle. 

Sinun ja minun hyvinvointialueen puolesta.

 

#välittäenjavaikuttaen