Tuleva soteuudistus hyvinvointialueineen tuo melkoiset taloushaasteet niin Eksotelle kuin kunnille. Uudet lakisääteiset palvelut ja muutosvaiheen rahoituksen perusteet vaikeuttavat järkevää talouden suunnittelua. Eteenpäin on kuitenkin päästävä ja mahdollisuuksiakin hyvinvointialue voi tarjota. Nyt tarvitaan rohkeutta uudistaa ja etsiä erilaisia tapoja tuottaa palveluita kustannustehokkaasti ja asiakaslähtöisesti.

 

Meillä Suomessa kamppaillaan perusterveydenhuollossa lääkärien rekrytointiogelmien kanssa ja sen myötä hoitoon pääsyssä. Ratkaisuna on pidetty yhä isompia terveysasemia ja palvelujen keskittämistä. Saksassa, Tanskassa ja muissakin Euroopan maissa peruspalveluita tarjotaan myös hyvin suositulla, yksityisesti tuotetulla perhelääkärimallilla, josta kokemukset ovat olleet erittäin positiivisia. Malli on mahdollistanut nopean lääkärille pääsyn ja innostanut lääkäreitä toimimaan perusterveydenhuollossa.

 

Aikanaan vv. 1985-1993 mallia kokeiltiin myös Suomessa. HS:n kolumnissa todettiin, että 40 000 ihmistä kävi 17 yksityisellä ammatinharjoittajalääkärillä Kelan laskuun ja tulokset olivat erinomaiset, asiakkaat tyytyväisiä ja kuluja ei silti tullut enempää kuin terveyskeskuksessa. Kokeilu loppui ja sen jälkeen asia on haudattu. 

 

Perhelääkärimalli kuten myös yksityisten kotihoito- ja terapiayrittäjien toiminta perustuu pitkiin, luottamuksellisiin hoitosuhteisiin, joissa aidosti on asiakas kaiken keskiössä. Pari vuosikymmentä tätä työtä tehneenä ja edelleen kollegayrittäjien työtä seuranneena voin vakuuttaa näin olevan.

 

Nyt soteuudistuksen kynnyksellä ja hyvinvointialueita käynnistellessä on oikea aika tarkastella palvelujäjestelmäämme avoimin silmin. Onko kaikki suuri hyvää ja tehokasta vai löytyisikö toimivia käytäntöjä yhteistyössä palveluita kehittäen Eksoten arvoja lainaten - rohkeasti, yksinkertaisesti ja ihminen keskiössä. Uusia tapoja tuleekin etsiä, ja sen vuoksi Eksoten kokoomuksen valttustoryhmä on tehnyt aloitteen perhelääkärikokeilun käynnistämisen selvittämisestä. Asia etenee Eksoten hallitukseen ja tavoitteena on, että toiminta voisi alkaa 2023, jolloin uusi hyvinvointialue aloittaa toimintansa.

ajankohtaista-blogi